Obežník ZO SZV č. 1/2024

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Mgr. Marián Holub, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica
Štiavnické Bane 412, 969 81 Štiavnické Bane
Telefón: 0903 801 124, e-mail: vcelar@marianholub.com
www.vcelaribs.sk

pripravili sme pre vás obežník 1/2024 – Výročná členská schôdza SZV BS.