Obežník ZO SZV č. 1/2024

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Mgr. Marián Holub, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica
Štiavnické Bane 412, 969 81 Štiavnické Bane
Telefón: 0903 801 124, e-mail: vcelar@marianholub.com
www.vcelaribs.sk

pripravili sme pre vás obežník 1/2024 – Výročná členská schôdza SZV BS.


POZVÁNKA na výročnú schôdzu ZO SZV v Banskej Štiavnici

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza
sa bude konať dňa 25. marca 2022 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná.