POZVÁNKA na výročnú schôdzu ZO SZV v Banskej Štiavnici

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza
sa bude konať dňa 25. marca 2022 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná.

VČS ZO SZV Banská Štiavnica 9.9.2021

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 31.08.2021
Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici
(dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)
Obežník č. 2/2021

Pokračovať v čítaní