POZVÁNKA

Obežník č. 3/2023

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica pripravuje
vzdelávaciu aktivitu – Prednášku, dňa 28.4.2023 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Téma prednášky – „Včelárske produkty“. Prednášku bude viesť lektor MVDr. Martin Mojžiš. Na prednášku pozýva výbor ZO SZV Banská Štiavnica všetkých členov ZO a priateľov včelárov z iných ZO. Srdečne sú pozvaní aj rodinní príslušníci.

Obežník č. 1/2022

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnicaul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 30.01.2022

Obežník č. 1/2022

Vážené včelárky, včelári
Výbor ZO SZV Banská Štiavnica podľa vývoja pandemickej situácie a nariadení vlády SR
pripraví VČS (cca mesiac marec 2022) a všetkých členov ZO bude včas informovať
o termíne, obsahu a forme priebehu VČS.

Pokračovať v čítaní