POZVÁNKA

Obežník č. 3/2023

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica pripravuje
vzdelávaciu aktivitu – Prednášku, dňa 28.4.2023 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Téma prednášky – „Včelárske produkty“. Prednášku bude viesť lektor MVDr. Martin Mojžiš. Na prednášku pozýva výbor ZO SZV Banská Štiavnica všetkých členov ZO a priateľov včelárov z iných ZO. Srdečne sú pozvaní aj rodinní príslušníci.

VČELÁRSKE KRÚŽKY SLOVENSKÉHO ZVÄZU VČELÁROV

Pre všetkých tých, ktorí uvažujú nad začatím chovu včiel a ktorí by chceli zažiť sprevádzanie odborníkom počas ich prvého včelárskeho roka, ako aj pre rodičov, ktorí by radi pre svoje deti zabezpečili užitočné trávenie voľného času – zverejňujeme zoznam našich vedúcich včelárskych krúžkov. Termíny začiatku činnosti krúžkov sú vždy v polovici/ku koncu septembra, ale pre veľký záujem je dobré rezervovať si miesto už teraz. Vyučovanie v krúžkoch prebieha formou stretnutí v rozsahu 59 hodín za rok počas ktorých sa účastníci oboznámia so základnými včelárskymi prácami (výroba rámikov, spracovanie vosku, odlievanie a zatavovanie medzistienok, dezinfekcia úľových zariadení, liečenie včelstiev) ako aj získajú veľa vedomostí o biológii včiel a technológiách včelárenia. Tí, ktorí budú mať záujem môžu získať aj certifikát o akreditovanom včelárskom vzdelávaní vydávaný pod gesciou Ministerstva školstva. Pre účastníkov je vyučovanie vo včelárskom krúžku zdarma.

– po rozkliknutí na väčší obrázok, tento stiahnite cez pravé tlačítko myši a uložte v PC, prehliadanie v PC je čitateľnejšie …