POZVÁNKA

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici pripravuje vzdelávaciu aktivitu – Prednášku, dňa 22.4.2022 o 15:00 hod v priestoroch jedálne Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Téma prednášky – „Všeobecné včelárstvo“. Prednášku bude viesť prednášajúci odborník vo včelárstve Karol Laco. Na prednášku pozýva výbor ZO SZV v Banskej Štiavnici všetkých členov ZO a priateľov včelárov s iných ZO. Srdečne sú pozvaní aj rodinní príslušníci.

Výstava Záhradkár + včelár ZÁJAZD

Dňa 23.4.2022 t. je Sobota sa koná zájazd do Trenčína na výstavu Záhradkár – Včelár, kde je možnosť si zakúpiť aj rôzne druhy semiačok, stromkov, kríkov, kvetov a iné okrasné dreviny odchod autobusom o 7:00 h ráno. Prihlásiť sa môžte v Elektre IMO Domáce potreby info 0903250921

POZVÁNKA na výročnú schôdzu ZO SZV v Banskej Štiavnici

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pozýva všetkých svojich členov ZO na výročnú členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza
sa bude konať dňa 25. marca 2022 o 15:00 hod. v priestoroch jedálne
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Účasť každého člena je vo vlastnom záujme potrebná.

Obežník č. 1/2022

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnicaul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 30.01.2022

Obežník č. 1/2022

Vážené včelárky, včelári
Výbor ZO SZV Banská Štiavnica podľa vývoja pandemickej situácie a nariadení vlády SR
pripraví VČS (cca mesiac marec 2022) a všetkých členov ZO bude včas informovať
o termíne, obsahu a forme priebehu VČS.

Pokračovať v čítaní