VČELÁRSKA SV. OMŠA

Vážení priatelia včelárstva,
Srdečne vás pozývame na Včelársku svätú omšu, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku Svätého Ambróza. Táto slávnostná chvíľa sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici dňa 7.decembra 2023 o 18:00 hod.

Spoločne sa budeme modliť za blahobyt našich včelstiev a ich neoceniteľný prínos pre náš svet. Zaspomíname si na Svätého Ambróza, patróna včelárov, obchodníkov, voskárov, pekárov a študentov, posvätíme slávnostnú včelársku zástavu a poprosíme o ochranu a múdrosť v našich včelárskych aktivitách.

Tešíme sa na spoločné zdieľanie tejto zvláštnej chvíle, ktorá nás spojí v modlitbe a vďačnosti za dary včiel a ich práce.

Svätá omša za včelárov

Sv. Ambróza patróna včelárov, prácu a dary našich včiel sme si pripomenuli sv.omšou za včelárov, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica a Rím-kat. farský úrad Banská Štiavnica pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a zároveň 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Banskej Štiavnici. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách aj tým, ktorí sa zúčastnili. Veľké uznanie a vďaka patrí aj žiakom Základnej cirkevnej školy Sv. Františka Assiského, ktoré nám predviedli milú a poučnú spevohru František a včielky pod vedením p.učitelky Heleny Chovanovej.