Svätá omša za včelárov

Sv. Ambróza patróna včelárov, prácu a dary našich včiel sme si pripomenuli sv.omšou za včelárov, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica a Rím-kat. farský úrad Banská Štiavnica pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a zároveň 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Banskej Štiavnici. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách aj tým, ktorí sa zúčastnili. Veľké uznanie a vďaka patrí aj žiakom Základnej cirkevnej školy Sv. Františka Assiského, ktoré nám predviedli milú a poučnú spevohru František a včielky pod vedením p.učitelky Heleny Chovanovej.

Bohoslužba za včelárov pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku.

Banská Štiavnica - Bohoslužba za včelárov pri príležitosti 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku

ZO Slovenského zväzu včelárov v Banskej Štiavnici a Rímskokatolícky farský úrad pripravil slávnostnú svätú omšu za včelárov na sviatok sv.Ambróza 7.12.2019 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Bohoslužba je zaradená do programu osláv 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a zároveň 100. výročia založenia včelárskeho spolku v Banskej Štiavnici. Srdečne sú pozvaní členovia našej základnej organizácie so svojimi rodinami, členovia iných ZO, priatelia aj priaznivci a samozrejme všetci ostatní.

8:15 hod. Fatimská pobožnosť
9:00 hod. Sv. omša za včelárov
10:00 hod. Spevohra žiakov CZŠ – František a včielky