VČELÁRSKA SV. OMŠA

Vážení priatelia včelárstva,
Srdečne vás pozývame na Včelársku svätú omšu, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku Svätého Ambróza. Táto slávnostná chvíľa sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici dňa 7.decembra 2023 o 18:00 hod.

Spoločne sa budeme modliť za blahobyt našich včelstiev a ich neoceniteľný prínos pre náš svet. Zaspomíname si na Svätého Ambróza, patróna včelárov, obchodníkov, voskárov, pekárov a študentov, posvätíme slávnostnú včelársku zástavu a poprosíme o ochranu a múdrosť v našich včelárskych aktivitách.

Tešíme sa na spoločné zdieľanie tejto zvláštnej chvíle, ktorá nás spojí v modlitbe a vďačnosti za dary včiel a ich práce.