Pozvánka na prednášku – Všeobecné včelárstvo

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, predseda ZO SZV Banská Štiavnica

ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 0903 711 366, e-mail: stmlynarcik@gmail.com
 Banská Štiavnica 13.3.2023
Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici
(dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)

Obežník č. 2/2023

 1. POZVÁNKA
  Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Banská Štiavnica pripravuje vzdelávaciu
  aktivitu – Prednášku, dňa 31.3.2023 o 15:00 hod v priestoroch jedálne Úradu práce
  sociálnych vecí a rodiny
  , Sitnianskeho 1180, v Banskej Štiavnici. Téma prednášky –
  „Všeobecné včelárstvo“. Prednášku bude viesť lektor Ing. Jaroslav Gasper, PhD. Na
  prednášku pozýva výbor ZO SZV Banská Štiavnica všetkých členov ZO a priateľov včelárov
  s iných ZO. Srdečne sú pozvaní aj rodinní príslušníci.

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík v.r.
predseda ZO SZV Banská Štiavnica