Obežník č. 1/2022

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnicaul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 30.01.2022

Obežník č. 1/2022

Vážené včelárky, včelári
Výbor ZO SZV Banská Štiavnica podľa vývoja pandemickej situácie a nariadení vlády SR
pripraví VČS (cca mesiac marec 2022) a všetkých členov ZO bude včas informovať
o termíne, obsahu a forme priebehu VČS.


Vyplatenie dotácií a úhrada členského:
Vyplatenie dotácií za opeľovaciu činnosť, dotačné prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č.
337/2019 Z. z. za podporný rok 2020/2021, uhradenie členského do SZV, ZO SZV, RZ SZV
BBSK a príspevok do svojpomocného fondu, sa bude tento rok pravdepodobne realizované až na VČS, alebo v predstihu prostredníctvom dôverníkov. Termín začiatku vyplácania dotácií a úhrady členského, ako aj forma a miesto vyplácania bude včas oznámené.

Výmena medzistienok:
Včelári, ktorí majú záujem o výmenu medzistienok u pána Daniela Valka – Výrobňa
medzistienok Belá nad Cirochou, si množstvo a rozmer medzistienok nahlásia u tajomníka
Ing. Stanislava Mlynarčíka, e-mailom alebo napísaný údaj v obálke doručia do poštovej
schránky. Termín nahlásenia výmeny je do 20.2.2022. Podľa aktuálnych informácií pán
Valko vymieňa množstvo medzistienok len za množstvo odovzdaného vosku. Termín výmeny medzistienok určený p. Valkom je 12.3.2022 za Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.


Odber meliva:
Včelárov, ktorí odovzdávajú zimné melivo na rozbor, žiadam o nasledovné:
 vykonať odoberanie meliva najneskôr do 11.2.2022. Zimné melivo ako zmesná vzorka
sa odoberá z max. 25 včelstiev do papierového vrecka s označením čísiel úľov a nechá
sa voľne preschnúť.
 Súčasne v  termíne do 11.2.2022 nahlásiť telefonicky tajomníkovi meno včelára, ktorý
bude v roku 2022 posielať zimné melivo na rozbor a počet vzoriek za účelom prípravy
sprievodných dokladov a etikiet na vzorkovnice.
 V termíne od 12.2.2022 do 16.2.2022 je potrebné melivo osobne priniesť k
tajomníkovi, kde sa zimné melivo presype do vzorkovnice označenej etiketou (názov
stanovišťa, číslo vzorky a číslo CRV včelára) a vyplnia sa sprievodné doklady.

Objednávka liečiv:
Od 28.1.2022 bude v platnosti nový zákon o liekoch, ktorý distribučnej firme neumožňuje
predaj veterinárnych liekov viazaných na veterinárny predpis priamo chovateľovi, teda ani
základným organizáciám, ani jednotlivým včelárom. Ako prílohu tohto obežníka prikladám aj
ponuku liečiv ktoré je možné si objednať bez veterinárneho predpisu.
Liečivá na ošetrenie včelstiev v roku 2022 si včelári objednávajú u svojich
dôverníkov a tí u tajomníka Ing. Stanislava Mlynarčíka v termíne do 27.2.2022, e-mailom
alebo napísaný údaj v obálke doručia do poštovej schránky. Finančné prostriedky za liečivá
budú vyberané v mesiaci marec.

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *