Obežník č. 1/2021 ZO SZV Banská Štiavnica k usmerneniu VČS, vyplateniu dotácií a úhrad členského, výmeny medzistienok, odberu meliva a objednávke liečiv.

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica ul. Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903711366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 18.01.2021
Určené: dôverníkom ZO SZV v Banskej Štiavnici (dôverníci oboznámia s obežníkom všetkých svojich včelárov)

Obežník č. 1/2021

Vážené včelárky, včelári
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a návrh Výkonného výboru SZV sa majú
Výročné členské schôdze uskutočniť do 31.7.2021. Výbor ZO SZV Banská Štiavnica podľa
vývoja situácie pripraví VČS a všetkých členov ZO bude včas informovať o termíne, obsahu
a forme priebehu VČS.


Vyplatenie dotácií a úhrada členského:
Vyplatenie dotácií za opeľovaciu činnosť, dotačné prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č.
337/2019 Z. z. za podporný rok 2019/2020, uhradenie členského do SZV, ZO SZV, RZ SZV
BBSK a príspevok do svojpomocného fondu, sa bude realizovať u hospodárky Mgr. Zuzany
Volčkovej na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Termín začiatku vyplácania
dotácií a úhrady členského je 22.2.2021. Po uvedenom termíne Vás žiadam nahlásiť sa
telefonicky u Mgr. Zuzany Volčkovej na tel. čísle 0907 578 982 na presný termín vyplatenia
alebo úhrady. Bez telefonického nahlásenia termínu nebudete vybavený! Členom ZO SZV
Banská Štiavnica, ktorí si neuhradia podlžnosti za rok 2020 a 2021 do 31.12.2021 bude
ukončené ich členstvo.

Výmena medzistienok:
Včelári, ktorí majú záujem o výmenu medzistienok u pána Daniela Valka – Výrobňa
medzistienok Belá nad Cirochou, si množstvo a rozmer nahlásia u tajomníka Ing. Stanislava
Mlynarčíka, e-mailom alebo napísaný údaj v obálke doručia do poštovej schránky. Termín
nahlásenia výmeny je do 31.1.2021. Podľa aktuálnych informácií pán Valko vymieňa
množstvo medzistienok len za množstvo odovzdaného vosku. Presný termín a miesto výmeny medzistienok Vám bude včas oznámený.

Odber meliva:
Včelárov, ktorí odovzdávajú zimné melivo na rozbor, žiadam o nasledovné:
 vykonať odoberanie meliva najneskôr do 10.2.2021. Zimné melivo ako zmesná vzorka
sa odoberá z max. 25 včelstiev do papierového vrecka s označením čísiel úľov a nechá
sa voľne preschnúť.
 Súčasne v  termíne do 10. 2. 2021 nahlásiť telefonicky tajomníkovi meno
odoberajúcho včelára, počet vzoriek za účelom prípravy sprievodných dokladov
a etikiet na vzorkovnice.
 V termíne od 11. 2. 2021 – 15.2.2021 je potrebné melivo osobne priniesť k
tajomníkovi, kde sa zimné melivo presype do vzorkovnice označenej etiketou (názov
stanovišťa, číslo vzorky a číslo CRV včelára) a vyplnia sa sprievodné doklady.

Objednávka liečiv:
Liečivá na ošetrenie včelstiev v roku 2021 si včelári objednávajú u svojich dôverníkov a tí
u tajomníka Ing. Stanislava Mlynarčíka v termíne do 21.2.2021, e-mailom alebo napísaný
údaj v obálke doručia do poštovej schránky. Finančné prostriedky za liečivá budú vyberané
v mesiaci marec po doručení cenových ponúk a vybratí dodávateľa.

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *