Zachráňme včely a poľnohospodárov

Dnes, 25. novembra 2019 sa vo všetkých krajinách EÚ spustila podpisová občianska iniciatíva „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“.
Najjednoduchším spôsobom podpisu petície je navštívenie stránky https://www.savebeesandfarmers.eu/, úvodná stránka je v angličtine, na pravej strane je modrý podpisový formulár, na konci ktorého je pod žltým políčkom „Sign up“ ešte text „Skip and go directly to signing the initiative in step 2“. Ak kliknete na tento odkaz, pod tlačitkom „language“ sa vyrolujú jazykové verzie, ak kliknete na slovenčinu (sk), ďalšie kroky potrebné ku elektronickému podpisu petície už budú v slovenskom jazyku.

Dôvod podpisovej akcie:
Ak sa vyzbiera dostatočný počet podpisov občanov EÚ pod touto petíciou, podľa vnútorných pravidiel EÚ bude musieť Európska komisia začať o tomto návrhu rokovať. Aj keď je text výzvy pomerne ambiciózny (zákaz syntetických pesticídov + reforma poľnohospodárstva), niekoľko desiatok občianskych združení pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva, zdravia a ochrany životného prostredia dospelo ku záveru, že dozrel čas aj na takéto ambiciózne politické požiadavky. Oblasti bez používania pesticídov v niekoľkých regiónoch EÚ už nakoniec na základe miestnych referend úspešne existujú.

Znenie návrhu:
S cieľom chrániť včely a zdravie ľudí vyzývame Komisiu, aby navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie. Do roku 2030 postupne znížiť používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi, a do roku 2035 upustiť od syntetických pesticídov úplne; obnoviť prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným faktorom pri obnove biodiverzity; uskutočniť reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné formy poľnohospodárstva a ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.

Možnosti podpisu petície:
1. elektronicky na vyššie uvedenom linku (https://www.savebeesandfarmers.eu)
2. písomne prostredníctvom podpisového hárku (dá sa vytlačiť v slovenčine na stránke https://www.savebeesandfarmers.eu/…/sk_paper-signature-form… ). Tlačené podpísané hárky je možné zasielať aj na Sekretariát Slovenského zväzu včelárov, ktorý ako národný partner iniciatívy zabezpečí ich preposlanie do centrály aliancie v Nemecku.

DYMÁK – nový časopis pre včelárov

Na Slovensku vzniká nový časopis o včelárstve s názvom Dymák. Webstránka časopisu je na adrese www.dymak.online

Tvorcovia napísali o sebe: Sme rozrastajúci sa tím včelárov, ktorých cieľom je vydávanie časopisu o včelách, včelárení a veciach súvisiacich, teda aj o krajine a prírode, ktorá nás obklopuje.

Michal Petruška – vydavateľ a šéfredaktor tlačenej verzie časopisu Dymák
Rastislav Piovarči – šéfredaktor webu Dymak.online
Igor Rabatin – fotograf

Ak radi píšete či fotografujete a rovnako ako my chcete tvoriť kvalitný časopis o včelách a prírode, neváhajte nás kontaktovať. Sme otvorení pre spoluprácu s každým, s kým máme rovnaký cieľ.