Zber, hodnotenie a využívanie včelích peľových obnôžok a pergy


Pozvánka na medzinárodnú konferenciu “Zber, hodnotenie a využívanie včelích peľových obnôžok a pergy” ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2019 o 9,30 hod. v Kongresovom stredisku Študentského domova Trieda A.Hlinku 39, 949 76 Nitra
Účasť na konferencii je bezplatná aj s podaním obeda a občerstvenia. Na konferenciu je možné sa prihlásiť formou registračného formulára na web stránke http://bee-educa.uniag.sk
alebo zaslaním mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla na e-mail: bee.educa@gmail.com


Včelárska nedeľa

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Banská Štiavnica
Kontaktná adresa: Ing. Stanislav Mlynarčík, tajomník ZO SZV Banská Štiavnica  ul.Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 0903 711 366, 0907 711 360, e-mail: stmlynarcik@gmail.com .
V Banskej Štiavnici 20.08.2018

Obežník č. 3/2018

POZVÁNKA

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov so sídlom v Banskej Štiavnici
pripravuje vzdelávaciu aktivitu – Prednášku (Včelársku nedeľu), dňa 26.08.2018
o 10:00 hod na včelnici pána predsedu ZO Jána Páchnika na Iliji. Téma prednášky –
„Všeobecné včelárstvo.“. Na prednášku pozýva výbor ZO SZV v Banskej Štiavnici
všetkých členov ZO a priateľov včelárov s iných ZO. Srdečne sú pozvaní aj rodinní
príslušníci. Prednáška bude vedená ako forma výučby, v ktorej účastníci uplatňujú
tvorivý a aktívny prístup k úlohám a problémom danej témy. V rámci voľnej debaty
k daným témam po odznení prezentácie bude podané občerstvenie .

S pozdravom

Ing. Stanislav Mlynarčík
tajomník ZO SZV Banská Štiavnica